Holthausen Groep werkt conform de BRZO-regelgeving (Besluit risico's en zware ongevallen 2015).

BRZO is een beheersmaatregel van de overheid om meer toezicht te kunnen uitvoeren op bedrijven met een verhoogd risico voor de omgeving (maatschappelijk belang). Voor ons houdt dit in dat we de kans op een ongeval tot een minimum verkleinen door middel van continu toezicht en door te werken volgens vastgestelde procedures en werkmethoden, die zijn verankerd in onze bedrijfscultuur en -filosofie.

Holthausen Groep behoort hiermee tot de 400 bedrijven in Nederland die dit beleid uitvoeren.

BRZO is een van de zwaarste ambtelijke maatregelen die een organisatie kan krijgen. 

VCA Certificering

Holthausen is VCA gecertificeerd. Alle medewerkers van C.G. Holthausen B.V. zijn in het bezit van een VCA diploma (VOL of Basis). Mede hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening en de veiligheid gewaarborgd.