Een BHV cursus volgen was nog nooit zo leuk en levensecht! Onze BHV-opleidingen zijn praktijkgericht en worden zoveel mogelijk uitgevoerd in onze simulatie ruimtes. U zult uw training in ons hightech oefendorp - door special effects met geuren, geluiden, warmte, vuur en rook - ervaren alsof u echt in een crisissituatie terecht bent gekomen. We bootsen de werkelijkheid zeer realistisch na waardoor het leereffect vele malen groter is dan bij een opleiding waarin u slechts de theorie behandeld. En zeg nou zelf, in een echte stresssituatie is het toch wel heel erg fijn als u weet wat u moet doen? Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak om u een rondleiding te geven in ons opleidingscentrum.

Volg bij ons de Opleiding Bedrijfshulpverlener!

De wettelijke basis voor de bedrijfshulpverlening BHV is beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn op grond van de wet verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners op het gebied van:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

BHV, Bedrijfshulpverlening - Basis en Herhaling Bedrijfshulpverleners

BHV'ers zijn "gewone" werknemers, tot er in uw bedrijf een calamiteit ontstaat. Dan zijn het de BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, als er iemand flauwvalt of als het gebouw ontruimd moet worden. De bedrijfshulpverleners zorgen er samen voor dat mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. Ze zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. De BHV'er neemt maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Holthausen Opleidingen biedt de BHV Basisopleiding en de door NIBHV geadviseerde BHV Herhalingsopleiding aan.

Meld u hier aan voor een BHV opleiding van Holthausen >>

Ploegleider BHV, Bedrijfshulpverlening - Basis en Herhaling

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding Ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis, maar ook over een aantal vaardigheden om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Voor de training daarvan is tijdens onze opleiding veel ruimte vrijgemaakt. Holthausen Opleidingen biedt naast de basisopleiding Ploegleider ook de BHV Ploegleider Herhalingsopleiding.  

Meld u hier aan voor een opleiding Ploegleider BHV >>

Coördinator/Hoofd BHV

De coördinator bedrijfshulpverlener houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van ploegleider. De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Meld u aan voor de opleiding Coödinator BHV >>