CO2 uitstoot, waarom verminderen?

CO2 is een reukloos en kleurloos gas in de natuur. Normaal wordt de CO2 gebruikt door planten die er weer zuurstof van maken. CO2 is de chemische naam voor kooldioxide. Deze stof komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. De CO2 uitstoot gaat als het ware als een isolatiedeken tegen de ozonlaag aanzitten waardoor de aarde opwarmt. Je kunt het vergelijken met het slapen in de zomer met een steeds dikker dekbed. Hoe warmer het wordt, hoe dikker je dekbed wordt waardoor je nog weer warmer wordt en de dikte van het dekbed nog meer toeneemt.

Broeikaseffect

100% elektrische auto's voor onze vertegenwoordigers

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het broeikaseffect natuurlijk. Gassen als CO2, methaan en waterdamp zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Dankzij het broeikaseffect is het op aarde gemiddeld 12 graden Celsius. Als dit er niet was, dan zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Door de verhoogde CO2-uitstoot, wordt het broeikaseffect versterkt en stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor ontstaan grote problemen die desastreus zijn voor de aarde: klimaatverandering, aantasting van de natuur en ophoging van de zeespiegel. Voor Nederland heeft dat direct gevolgen aangezien een groot gedeelte van ons land onder de zeespiegel ligt.

Wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het uit biogas geproduceerde Groen gas is hiermee een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groen gas wordt nationaal en regionaal geproduceerd en ingevoerd in het leidingnetwerk. Het is dus heel goed mogelijk dat uw producten door Holthausen worden bezorgd op gas wat door een boerderij bij u in de buurt is geproduceerd.

Enkele feiten:

  • Groen gas is een hernieuwbare energiebron en wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa zoals GFT afval en mest.
  • Rijden op Groen gas vermindert de CO2 uitstoot met minimaal 73 procent in vergelijking tot benzine en diesel en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk ten opzichte van diesel (door sterk verminderde fijnstof en NOx uitstoot).
  • Het productieproces bestaat uit 3 stappen: 1. Vergassing, 2. Gasreiniging, 3. Methanisering.
  • Groen gas is een duurzame energiebron en is zonder twijfel de duurzaamste schone brandstof voor voertuigen op dit moment.
  • Groen gas is er in gasvormige variant CNG (Compressed Natural Gas) en vloeibare variant LNG (Liquid Natural Gas).
  • Groen gas stimuleert de Nederlandse economie en de agrarische sector (deze sector produceert het overgrote deel van biomassa uit o.a. mest en planten).
  • In het rapport 'Vol Gas Vooruit' van Economische Zaken worden doelen gesteld voor het percentage vervanging van aardgas door Groengas: 8 tot 12% in 2020 en minimaal 50% in 2050.

Meer informatie vindt u ook op www.groengasmobiel.nl

Helpt u ook mee aan een schone, veilige en duurzame toekomst?