Holthausen Groep werkt conform de BRZO-regelgeving (Besluit Rampen en Zware Ongevallen '99).

BRZO is een beheersmaatregel van de overheid om meer toezicht te kunnen uitvoeren op bedrijven met een verhoogd risico voor de omgeving (maatschappelijk belang). Voor ons houdt dit in dat we de kans op een ongeval tot een minimum verkleinen door middel van continu toezicht en door te werken volgens vastgestelde procedures en werkmethoden, die zijn verankerd in onze bedrijfscultuur en -filosofie.

Holthausen Groep behoort hiermee tot de 400 bedrijven in Nederland die dit beleid uitvoeren.

BRZO is een van de zwaarste ambtelijke maatregelen die een organisatie kan krijgen. Begrijpelijk, gezien de effecten die een ongeval bij bedrijven als de onze kan uitlokken.

Daarnaast heeft Holthausen Groep in december 2011 een convenant gesloten met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig IVW). Omdat Holthausen Groep zeer veel waarde hecht aan een eenduidig beleid in haar eigen organisatie, hebben wij onze kennis en expertise wat betreft preventie en naleving van wetgeving op onze locatie gelijk getrokken richting ons transportbedrijf. Hiermee hebben we het vertrouwen gewekt bij de IL&T wat betreft de naleving van wet- en regelgevingen, en hebben we een uitzonderingspositie verworven waardoor we, als een van de eerste transportbedrijven van Nederland, voor de duur van vijf jaar vrijstelling hebben gekregen voor weginspecties.

ISO 9001 & VCA Certificering

Holthausen is ISO 9001 & VCA gecertificeerd. Alle medewerkers zijn in het bezit van een VCA diploma (VOL of Basis). Mede hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening en de veiligheid gewaarborgd.

NIWO Certificering

Holthausen is een NIWO-gecertificeerd afvalstoffentransporteur. Daardoor zijn we bevoegd om recyclinggassen te vervoeren, zoals bijvoorbeeld gassen die uit oude koelkasten komen. Deze gassen kunnen we inzamelen en vervoeren naar de verwerkende industrie.